Mariefred har mer än 500 år historia bakom sig. Namnet härstammar från klostret Pax Mariae som betyder Marias fred. Gripsholms slott tillsammans med klostret har starkt påverkat Mariefreds utveckling.