Renoverar trappuppgångar

Avloppsstammarna för fastigheterna på Nygatan 7, 9A - 11B samt Kärnbogatan
byts ut under hösten 2006. I och med bytet installeras backventiler.

Är du intresserad samt vill veta mer kontakta MiljöMan på

070-517 30 60 eller
miljoman.ab@miljoman.se