Kärvande nyckel

Ifall du som är hyresgäst hos MiljöMan har problem med din nyckel skall du ta kontakt med oss. Ibland kommer det in smuts i nyckelcylindern vilket gör att nyckel kan vara kärv att vrida runt samt få in och ur nyckelhålet. För att rätta till problemet tar du kontakt med oss så ser vi till att smörja upp och rensa nyckelcylindern. Att förebygga så att nyckel inte fastnar i nyckelcylindern underlättar för alla parter..