Nya éntredörrar

Kanske har du uppmärksammat att éntreportarna på Nygatan och Kärnbogatan har blivit bytta. De nya portarna skiljer sig inte mycket åt jämfört med de tidigare. Vad gäller användandet så fungerar samma nycklar som tidigare. När en dörr ställs upp så mäste man vara nogran med att se till att säkra upp så att dörren inte kan blåsa igen..