Köp av ny fastighet

Idag, 2006-01-27 tillträder MiljöMan AB den nya fastigheten på Nygatan.
Fastigheten ligger i anslutning till befintligt bestånd, centralt.
Fastigheten köptes av Göran Lundgren.

Är du intresserad samt vill veta mer kontakta MiljöMan på

070-517 30 60 eller
miljoman.ab@miljoman.se