Renoverar trappuppgångar

I fastigheterna på Nygatan 9A - 11B renoveras trapphusen.
Renoveringen innebär att trapphusen får ny färgsättning.

Är du intresserad samt vill veta mer kontakta MiljöMan på

070-517 30 60 eller
miljoman.ab@miljoman.se