MiljöMan Fastigheter AB
har i snart 20 år förvaltat fastigheter
i Mariefred. Under mitten av 90-talet förvärvades den fastighet som syns
på bilden bredvid.