Mariefred tillhör Strängnäs kommun. Totalt består kommunen av ca 32.000 människor varav ca 5.000 bor i Mariefred. Strängnäs kommun växer årligen med ca 500 personer vilket gör den till den snabbast växande kommunen i Södermanland.