I Mariefred finns dagis, förskola och grundskola (1-9). Gymnasium finns lokaliserat i Strängnäs. En kommunal (Thomasgymnasiet) och en fristående (Europaskolan).